InterContinental One Thousand Island Lake Resort

Xianshan Peninsula, Qiandaohu Town, Chun'an County, Hangzhou, China

InterContinental One Thousand Island Lake ResortOver view
All Photos

InterContinental One Thousand Island Lake Resort

Xianshan Peninsula, Qiandaohu Town, Chun'an County, Hangzhou, China